AMBASADA

Columns: 

W ubiegłym roku Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wellington z Ambasadorem Zbigniewem Gniatkowskim bardzo aktywnie wpierała Polonie w Nowej Zelandii. Nie sposób wymienić wszytkich inicjatyw i aktywności.

Jednakże kilka chcieliśmy przypomnieć. Więcej szczegółów na stronie ambasady http://www.wellington.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/podsumowanie_projektow_polonijnych_zrealizowanych_w_2016_roku

Ten rok również zaczął się bardzo aktywnie i już w styczniu wiele incjatyw a wśród  nich: Ambasador Zbigniew Gniatkowski przekazał na aukcję Wielkej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wellingn pióra i pamiątki z Kiribati.

 

W uniegłym roku Ambasada przeprowadziłą szerokie konsultacje w ramach Rządowego programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2017 -2018.

 
Uwagi i sugestie przekazali

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Zelandii – FPONZ,

Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii z siedzibą w Wellingtonie,

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch,

Stowarzyszenie Polskie w Taurandze (Polish Community Trust),

Polsko-Nowozelandzkie Stowarzyszenie Biznesowe POLANZ z siedzibą w Auckland,

Gazeta Polonia NZ - miesięcznik i portal www.gazetapolonia.nz z Auckland.

 

Zrealizowano wiele wspólnych przedwsięzieć

kulturalnych adresowanych "zarówno do Polonii jak i odbiorców nowozelandzkich, np. występy artystów (pianisty A. Dutkiewicza, gitarzysty klasycznego M. Pasiecznego), wystawy (polskiego plakatu teatralnego w Taurandze, fotografii z okazji 30. rocznicy wizyty apostolskiej Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II w Nowej Zelandii), pokazy filmów (np. „Krzyż i Korona”).

 Ważnym przedsięwzięciem był udział Ambasady jako głównego partnera w organizacji pierwszego w historii Festiwalu Filmu Polskiego w Nowej Zelandii w dniach 30 września – 9 października 2016 r.

 

Lokalne obchody Światowych Dni Młodzieży w Nowej Zelandii, w tym Msza św. celebrowana przez kard. J. Dew w Wellingtonie, wydarzenia w Auckland i Christchurch organizowane przez lokalne struktury Kościoła katolickiego, w tym szkoły katolickie, odbywały się z licznym udziałem środowisk polonijnych, manifestujących polską tożsamość i kulturę.

 

Do naszych tegorocznych działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć produkcję filmu dokumentalnego nt. Dzieci z Pahiatua (w październiku br. zamieściliśmy w Internecie wersję filmu z polskimi napisami), wspieranie wydawnictw np. książki „New Zealand’s First Refugees. Pahiatua’s Polish Children” i jej wydania polskiego (projekt Muzeum Emigracji w Gdyni), rozbudowa portalu nt. historii polskiej migracji w Nowej Zelandii http://polishhistorynewzealand.org, czy też zabezpieczenie witraży w kościółku polskim z końca XIX w. w Dunedin.

 

Ambasada RP nawiązuje relacje ze środowiskami biznesowymi Polonii i Polaków mieszkających w Nowej Zelandii, zachęcając do rozwijania bezpośrednich kontaktów biznesowych z Polską. W czerwcu 2016 r. Ambasada RP – przy wsparciu Stowarzyszenia Biznesu Polska-Nowa Zelandia POLANZ i Konsula Honorowego w Auckland – przygotowała stoisko na targach rolno-spożywczych Fine Food w Auckland. Celem było wsparcie misji handlowej i udziału w targach polskich firm z sektora mięsnego uczestniczących w kampanii „Meat from Europe”. W październiku braliśmy udział w pierwszej edycji Polish Design Days w Christchurch, zorganizowanej przez firmę Live House Design prowadzoną przez Polaków.

 

W marcu 2016 r. odbyło się spotkanie z grupą kilkunastu polskich architektów i inżynierów zatrudnionych przy odbudowie miasta Christchurch zniszczonego trzęsieniem ziemi. Celem była dyskusja o możliwościach większego zaangażowania podmiotów z Polski w proces odbudowy zdewastowanego miasta.

Ponadto Amb. Gniatkowski spotykał się z naukowcami polskiego pochodzenia pracującymi na uczelniach nowozelandzkich w Auckland, Wellingtonie i Christchurch oraz studentami studiów doktoranckich. Staramy się inicjować nawiązywanie bezpośredniej współpracy między uniwersytetami w Polsce i Nowej Zelandii. Zapewne głębsza integracja polskiego środowiska naukowego w Nowej Zelandii ułatwiłaby także wymianę informacji i doświadczeń.

Wzorem lat poprzednich w 2016 roku wspieraliśmy rozwój istniejących i powstających społecznych szkół polskich w Nowej Zelandii. Środki z funduszu polonijnego „Szkolnictwo polskie za granicą”, będącego w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pozwoliły na doposażenie szkoły w Hamilton i ułatwienie organizacji ciekawych zajęć dydaktycznych. Kilka projektów miało charakter ogólnokrajowy, np. zorganizowane przez FPONZ spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli z udziałem Liliany Sosnowskiej z ORPEG w październiku 2016 r. w Christchurch oraz imprezy edukacyjne i integracyjne dla dzieci, np. kolonie i półkolonie organizowane przez Szkołę Polską w Wellingtonie i wyjazd szkół polonijnych do Dunedin we wrześniu 2016 r. (inicjatywa FPONZ i „Wesołej Polskiej Szkoły” z Christchurch).

Po raz pierwszy Placówka zorganizowała konkurs literacko-rysunkowy dla dzieci z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz warsztaty muzyczne ze znanym pianistą R. Łuszczewskim dla dzieci ze Szkoły Polskiej w Wellingtonie.

Drużyna piłkarska Polonez z Christchurch, dzięki funduszom polonijnym, otrzymała w tym roku nowe komplety kostiumów sportowych.

 

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.