Editorial

Columns: 

 

Tak czuję się skazany przez Twoje słowa

Tak czuję się osądzony i odesłany

Zanim odejdę muszę wiedzieć,

Czy rzeczywiście to zamierzałeś powiedzieć.

Ruth Bebermeyer

 

Zrozumienie głębokości i zakresu „walki bez przmocy” Ghandiego jest trudne. Często nie dostrzegamy naszej „przemocy” ponieważ jesteśmy w tym aspekcie ignorantami, zakładamy,że nie używamy przemocy ponieważ nie zabijamy, nie bijemy, nie walczymy, nie uczestniczymy w wojnach. Jednakże jeśli zrozumiemy przemoc współczesnego śwata zrozumiemy, że są różne rodzaje przemocy, że oprócz przemocy „fizycznej” istniej przmoc „bierna”, która rani emocjonalnie. Bierną przemoc Ghandi opisywał jako bardziej raniącą ponieważ ukrytą  a jednocześnie wyzwalającą niepokój i złość w ofierze, która wówczas odpowiada przemocą indywidualną lub zbiorową. Przemoc zaczyna się na poziomie języka, roumiejąc to łatwiej rozumiemy wiele wydarzeń społecznych, które zapączotkowane zostały przez język nienawiści, propagandy i przemocy. Miesiąc marzec jest w tym roku miesiącem szczególnym, minęło 50 lat od wydarzeń Marca 1968, miesiąca w którym tenże język nienawiści spowodował agresję i nienawiść dla Innego. Dzisiaj kiedy podobny język słyszymy wokół nas szczególnie ważne staje się propagowanie „komunikacji bez przemocy”.

 

I feel so sentenced by your words

I feel so judged and sent away

Before I go I’ve got to know,

Is that what you mean to say

Ruth Bebermeyer

 

 

To fully understand depth and of “non-violence” according to Ghandi requires reflection. We often do not see our "violence" because of our ignorance in this aspect. We assume that we do not use violence because we do not kill, do not fight, do not beat and we do not participate in wars. However, if we understand the violence of the modern world, we will understand that there are different types of violence, that in addition to "physical" violence, there is "passive" violence that hurts emotionally. “Passive violence”, Ghandi described as more hurtful because it is hidden and generates anger and violence in a victim, individual or collective. Violence begins at the level of language, and in understanding it, we understand more easily many social events that have been triggered by the violent language and propaganda. March is a special month this year, 50-ty anniversary of March 1968, the month in which this language of violence towards one nation caused harm and anger. Today, when a similar language we hear around us, it becomes particularly important to encourage and use "communication without violence".

 

Tak czuję się skazany przez Twoje słowa

Tak czuję się osądzony i odesłany

Zanim odejdę muszę wiedzieć,

Czy rzeczywiście to zamierzałeś powiedzieć.

Ruth Bebermeyer

 

Zrozumienie głębokości i zakresu „walki bez przmocy” Ghandiego jest trudne. Często nie dostrzegamy naszej „przemocy” ponieważ jesteśmy w tym aspekcie ignorantami, zakładamy,że nie używamy przemocy ponieważ nie zabijamy, nie bijemy, nie walczymy, nie uczestniczymy w wojnach. Jednakże jeśli zrozumiemy przemoc współczesnego śwata zrozumiemy, że są różne rodzaje przemocy, że oprócz przemocy „fizycznej” istniej przmoc „bierna”, która rani emocjonalnie. Bierną przemoc Ghandi opisywał jako bardziej raniącą ponieważ ukrytą  a jednocześnie wyzwalającą niepokój i złość w ofierze, która wówczas odpowiada przemocą indywidualną lub zbiorową. Przemoc zaczyna się na poziomie języka, roumiejąc to łatwiej rozumiemy wiele wydarzeń społecznych, które zapączotkowane zostały przez język nienawiści, propagandy i przemocy. Miesiąc marzec jest w tym roku miesiącem szczególnym, minęło 50 lat od wydarzeń Marca 1968, miesiąca w którym tenże język nienawiści spowodował agresję i nienawiść dla Innego. Dzisiaj kiedy podobny język słyszymy wokół nas szczególnie ważne staje się propagowanie „komunikacji bez przemocy”.

 

 

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.