KARTKA Z HISTORII/ THIS MONTH IN HISTORY November 2016

Columns: 

1 listopada 1944 roku do Nowej Zelandii przybyła grupa dzieci 733 dzieci wraz z 105 osobami opiekującymi się nimi, po pokonaniu długiej i tragicznej drogi przez Syberię. Było to możliwe dzięki staraniom Konsula Wodzickiego i jego żony Marii oraz ówczesnego premiera Nowej Zelandii Petera Frasera i jego żony Janet.

W tym roku mija 72. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii "Polskich Dzieci z Pahiatua" i w związku z tą rocznicą została opracowana polska wersja filmu dokumentalnego upamiętniającego obchody 70 rocznicy przybicia do Pahiatua,  z 2014 z napisami polskimi, którą można oglądać na you tube. Link https://m.youtube.com/watch?v=MsMNUXcKiZU
Film ten pokazuje niezwykle ważną rolę Dzieci z Pahiatua w relacjach dwustronnych i miejsce Polonii w społeczeństwie nowozelandzkim.

11 listopada 1918 NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem. 11 listopada zakończyła się I wojnaświatowa rozejmem w Compiegne, przypieczętującym klęskę Niemiec (Armistice Day). Do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Naród polski uświadomił sobie, że odzyskał wolność, entuzjazm ogarnął cały kraj.

"Niepodobna oddać potęgi upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Na zawsze! (...) Cztery pokolenia nadremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało(...)"Jędrzej Moraczewski 

On 1 November 1944 to New Zealand arrived  733 polish children (many of them orphants) with 105 caregivers, after a very long and tragic way through Siberia. It was possible thanks to the efforts of Consul Wodzicki , his wife, Maria, and New Zealand Prime Minister Peter Fraser and his wife Janet.

This year marks the 72 anniversary of the arrival to New Zealand "Polish Pahiatua Children" and to celebrate this anniversary, Polish subtitle for a documentary film from the celebration of the 70th anniversary of the arrival to  Pahiatua in 2014 were prepared, which can be seen on you tube. link https://m.youtube.com/watch?v=MsMNUXcKiZU
The film shows a very important role of Pahiatua Children in bilateral relations and place of the Polish community in New Zealand society.

 

November 11, 1918 NATIONAL INDEPENDENCE DAY
Poland's way to independence was a process. On 11th of  November I World War ended  in Compiegne, finalizing defeat of Germany (Armistice Day). Józef Piłsudzki came to Warsaw. The Polish people realized that Poland regained freedom, enthusiasm engulfed the whole country."It is impossible to describe the power of , frenziness of joy, that Polish people felt on this very day.  After 120 years chains were broken. There is no" them. "Freedom! Independence! Unification! Forever! (...) Four generations were waiting for this moment, fifth generation is to see (...) 

1 listopada 1944 roku do Nowej Zelandii przybyła grupa dzieci 733 dzieci wraz z 105 osobami opiekującymi się nimi, po pokonaniu długiej i tragicznej drogi przez Syberię. Było to możliwe dzięki staraniom Konsula Wodzickiego i jego żony Marii oraz ówczesnego premiera Nowej Zelandii Petera Frasera i jego żony Janet.

W tym roku mija 72. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii "Polskich Dzieci z Pahiatua" i w związku z tą rocznicą została opracowana polska wersja filmu dokumentalnego upamiętniającego obchody 70 rocznicy przybicia do Pahiatua,  z 2014 z napisami polskimi, którą można oglądać na you tube. Link https://m.youtube.com/watch?v=MsMNUXcKiZU
Film ten pokazuje niezwykle ważną rolę Dzieci z Pahiatua w relacjach dwustronnych i miejsce Polonii w społeczeństwie nowozelandzkim.

11 listopada 1918 NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem. 11 listopada zakończyła się I wojnaświatowa rozejmem w Compiegne, przypieczętującym klęskę Niemiec (Armistice Day). Do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Naród polski uświadomił sobie, że odzyskał wolność, entuzjazm ogarnął cały kraj.

"Niepodobna oddać potęgi upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Na zawsze! (...) Cztery pokolenia nadremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało(...)"Jędrzej Moraczewski 

 

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.